Ermenistan

Ermenistan, batı Asya’da bulunan tarihi-coğrafi bölgedir. Burada Ermeni halkı geliştirerek kendi süregelen tarihini oluşturdu. O, Batı Asya’nın en büyük platolarından biri olan  Ermeni dağlığını tamamen kapsamaktadır.

Ermenistan’ın tarihi bölgesi nedir?

 Farklı değerlendirmelere göre Ermenistan 290.000 / 300.000 – 360.000 kilometrekarelik alanı içermektedir. Yaylalarda eski çağlardan beri yerleşim vardır.  Arkeolojik keşifler, antik insanın (Homo erectus) 1.8 milyon yıl önce burada yaşadığını gösteriyor.  Hominidae’nin bıraktığı izler, Taş Devri’nin tüm aşamalarını gösterir.

Bölge, tarih boyunca birçok devletin parçası olmuş ve sadece kısa bir süre ile tamamen tek bir önderin kontrolü altında olmuştur.

Ermenistan’ın tarihi-coğrafi tüm sınırları, büyük ölçüde Büyük Hayk’ın ve Küçük Hayk’ın tarihi devletlerinin sınırları ile aynıdır.

Arşak hanedanlığı döneminde Ermenistan, gelenekleri, kıyafetleri ve lehçeleri ile her biri bağımsız bir tarihsel ve ekonomik birim olan 15 bölgeye veya “dünyaya” bölünmüştür.

Küçük Ermenistan, Fırat Nehri’nin batısından Anti-Toros Dağları’na kadar olan bölgeyi işgal etti. Bizans egemenliği sırasında Küçük Ermenistan, Birinci Hayq, İkinci Hayq ve Üçüncü Hayq olmak üzere 3 idari bölgeye ayrıldı.

Ülkenin adı neydi?

Yerliler, yani Ermeniler ülkeye Hayastan veya Hayk adını veriyorlar.

Eski dönemde eski Sümerler Aratta, Akadlılar ise Armanum adını veriyorlar. Yabancılar, Ermenistan’a sık sık “Armenia,”adını veriyorlar

Gürcüler სომხეთი (Somkheti) adını verirler.

Avrupalılar ise Yunancadan gelen “Arminia” (Ἀρμενία) adını verirler.

Ne zamandan beri anılır?

Ermenistan hakkında en eski kanıtlar M.Ö 2237-2200 yıllarda onun varoluşunu tesis ediyorlar. Darius 1. Büyük pers kralı üç dilli Behistun yazıtlarında Urartu ülkesini Babilce “Urartu” Farsça “Armina” Elamice ise “Harminuya” olarak anılıyor.

Antik Yunan dilinde Αρμένιοι kelimesi neredeyse aynı dönemde ortaya çıktı. İlk kez Miletli Hekateos  M.Ö.  yaklaşık 476 yılında bunu kullandı.

 

© 2010-2022, OST ARMENIA, "Cultural center of the East" NGO/«Արևելքի երկրների մշակույթի կենտրոն» ՀԿ