TOPLUMSAL ÖRGÜT HAKKINDA

“Doğu ülkeleri kültür merkezi” toplumsal örgütü 2009 yılı  Ağustos ayında  bir grup gönüllülerin tarafından kuruldu. 1 Eylül aynı yılında yasal ikameti aldı.

Örgütün faaliyeti Doğu ülkeleri ile Ermenistan arasında verimli kültür işbirliği geliştirilmesi ve derinleştirilmesine yöneliktir. O, faaliyetiyle  Ermenistan toplumunu Doğu ülkelerinin kültürü ile tanıtmakta, Ermeni kültürünü Doğu’da sunmaktadır.

Örgüt  Ermenistan’ın Doğu ülkeleri ile bağlantıları geliştirmesini desteklemeye hazır kişiler ve şirketlerin harcıdır.

Toplumsal örgütün yüksek yönetim makamı Kongredir. Örgütün yüksek yönetim toplantılar arasındaki zamanda onun tekel olmayan yetkilerini Kongre tarafından seçilen Kurul gerçekliştirmektedir.

Örgüt, faaliyeti Ermenistan Cumhuriyeti yasaları ve kendi tüzüğüne göre gerçekleştirmektedir.

HEDEFLER VE SORUNLAR

“Cultural Center of the East”

“Doğu ülkeleri kültür merkezi” toplumsal örgütü Doğu ülkeleri ve Ermenistan arasında kültür verimli işbirliğini geliştirme ve derinleştirmesini ana amacı edinmiş.

Bu amaca ulaşmak için Ermenistan Cumhuriyeti ve Dağlık Karabağ Cumhuriyetinde  bir dizi projeler gerçekleştirilmektedirler:

Ermenistan Cumhuriyetinde Doğuya ayrılmış konser akşamları, kabullar, Doğu kültürünü sunan kulüplerin katılımıyla(Ermenistan dışında Ermeni kulüplerin) sergileri gerçekleştirmektedir.

– Kültür işbirliğinin dil engelini aşmak  için Doğu Dilleri  kursleri (Arapça, Çince, Japonca vb) düzenlenmektedirler.

– Kültür ilişkilerini geliştirme amacıyla sosyal tabakalar ilgilerine göre hem Ermenistan Cumhuriyetinde, hem de Ermenistan dışında turistik projeler yapmaktadırlar.

– Sosyal güvensiz tabakalara, özellikle yetimhane ve yaşlılar yurtlarını desteklemek, yardım ihtiyacı sahibi olanlara yardım edilmektedir.

– Doğu yöntemleriyle sağlıklı Yaşam Biçimi kursleri yer almakta, semınarlar, dersler düzenlenmektedirler.

– Örgütün kütüphanesi de var. Orada herkes Doğu ülkerlerinin kültürü üzere edebiyat ile tanış olabilir.

FİNANSMAN KAYNAKLARI

“Doğu ülkeleri kültür merkezi” toplumsal örgütü üye aidatları, bağişlar ve himaye gibi mali fırsatların açık kullanmasını garanti ederek Ermenistan Cumhuriyeti yasamasıyla kabul edilebilir diğer araçlarıyla işlemektedir.

Mali araçların yüksek verimliliğini sağlamak için Örgüt projeleri yarışma temelleriyle seçmektedir.

Projeler finansmanı himaye ile gerçekleştirilir. Proje birkaç  haminin himayesi altında olabilir.

Hamilerin maddi yardımını  Örgütün Bilgi Sistemi vasıtasıyla bildirir, projeler gerçekleştirilmesinde veya etkinliklerde sunarlar.

“Doğu ülkeleri kültür merkezi” toplumsal örgütünün bütün projeleri saadece  hayırseverlik amaçlarıyla yer almaktadırlar.

 

PROJELER

 

Örgüt faaliyeti esnasında uzun süreli temel projeler gibi kısa süreli ve maktu projeleri de gerçekleştirmektedir.

Dili kurslar, kültür, edebiyat, tarih hakkında konferanslar ve seminarlar, dans sanatı dersleri  en önemlilerindendir.

Toplumsal örgüt konferanslar, kültür eğitim ve vakit geçirme etkinlikleri dahil olmak üzere farklı kültür alanlarıyla ilgili maktu projeler gerçekleştirmektedir.

TEDBİRLER

 

Toplumsal örgüt üstün yetenekli gençlere kültür alanında kendilerini göstermeye yardım etmektedir.

Bu hedefle Ermenistan Cumhuriyeti değişik şehirlerinde temel olarak Ermeni başlayıcı şarkıcılar ve dans grupları, yetimhane öğrencileri gibi Doğu ülkelerini temsil eden kültür topluluklarının katılımıyla kültür etkinlikleri düzenlenmektedirler.

Yoksullara yardım amacıyla verilen konsere profesyonel sanatçılar ve topluluklar da katılır.

Örgüt kültür işbirliğinin derinleştirmesi ve geliştirmesini destekleyerek Ermenistan’da Doğu ülkelerinin büyükelçilikleriyle ortak etkinlikleri gerçekleştirir.

“Cultural Center of the East”

© 2010-2022, OST ARMENIA, "Cultural center of the East" NGO/«Արևելքի երկրների մշակույթի կենտրոն» ՀԿ