Ermenistan – binlerce sırla dolu bir ülke ve insan hafızasının yurdudur.

Ermeni kültürünün kökleri yüzyıllar öncesine dayanır, bu da onu medeniyetler ve halklar arasında eşsiz bir köprü haline getiriyor.

Ermeni ulusunun yenilmez inancı ve manevi istikrarı onun dünya kültür mirası hazinesinde özel bir yere sahip olmasını sağladılar.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Ermenistan nerede bulunur?

Ermeni Dağlığı üzerinde bulunan ülke Batı Asya’nın kuzey kenarında yer almaktadır. Kuzeyinde Kafkas ve Karadeniz Havzası, batısında Küçük Asya (Anadolu) Yarımadası, doğusunda İran, güneyinde ise Mezopotamya ile sınır teşkil etmektedir.

“Ermeni Dağlığı” coğrafi bir terimdir. Ermeni ulusunun oluşumu burada şekillenmiş, tarihi ise burada yazılmıştır. Günümüzde Ermenistan Cumhuriyeti, Artsakh Cumhuriyeti, Türkiye ve İran’ın bazı kısımları, Azerbaycan ve Gürcistan’ın bazı bitişik bölgeleri Ermeni Dağlığı’na dahil olmaktadırlar. Daha fazlasını okuyun…

Ermeniler kimdir?

Ermeniler, Batı Asya’da, yani Ermeni Dağlığı’nda MÖ altıncı yüzyılına kadar şekillenmiş en eski halklardan biridir. Onlar Aryan (Avropoid) ırkının Armenoid tipine, Ermeni dili ise Hint-Avrupa dil ailesine dahil olmaktadır.

Ermeniler, antik çağ toplumu sisteminden kapitalizm ve sosyalizme kadar bütün gelişim dönemlerini geçip kendi devletini kurdular. Tarihi zorluklar nedeniyle Ermeniler (yaklaşık 14 milyon) neredeyse tüm dünyaya yayılmaya mecbur kaldılar.

Ermeni kültürünü farklı kılan özellikler nelerdir? 

Instagram (https://www.instagram.com/p/CIlnpA2sRxJ/?igshid=ocqmg8qhgrl8)<br /> @nar3k

Ermeni kültürü, Ermenilerle doğrudan temasta bulunduğu halkların belirli etkisiyle, Ermeni halkının asırlık geleneklerini eski Ortadoğu ve Doğu Hıristiyan medeniyetlerinin unsurlarıyla birleştiren karmaşık ve esnek bir sistemdir.

Ermenilerin kültürü, tarihi nedenlerle sadece anavatanında değil, aynı zamanda milletin kimliğini dille, geleneklerle ve inançla savunan ve birleştiren Diaspora’da geliştiği için benzersizdir. Daha fazlasını okuyun…⇒

Ermeni tarihi nasıldır?

Ermeni ulusunun yaklaşık beş bin yıllık tarihi vardır. İçerik ekseni Ermeni devletinin tarihidir. Coğrafi konumunun özellikleri Ermenistan’ı dünyanın en önemli süreçlerine dahil etmiştir. Batı ve Doğu’yu bağlayan ekonomik ve askeri en önemli yollar Ermeni Dağlığı’ndan geçerler. Bu kadar yararlı bir konum bir çok fatihleri özendirmiştir. Bazılarının felaket getiren etkisi olmuş, ama halkın inancı ve zihinsel istikrarı kırılamamıştır

/©Main Photo: D.Hakobyan, Photo: nar3k

© 2010-2022, OST ARMENIA, "Cultural center of the East" NGO/«Արևելքի երկրների մշակույթի կենտրոն» ՀԿ