Հասարակական կազմակերպության մասին

 «Արևելքի երկրների մշակույթի կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց՝ իրենց ոչ կրոնական հոգևոր և ոչ նյութական այլ պահանջմունքները բավարարելու և հանրօգուտ գործունեություն իրականացնելու նպատակներով հասարակական միավորում է, որն ունի ոչ առևտրային կազմակերպության կարգավիճակ։

 Հասարակական կազմակերպության գործունեությունը միտված է հայկական մշակույթի պահպանությանը, զարգացմանը և միջազգային երկխոսության միջոցով հանրայնացմանը։

 Հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է 2009թ.-ի օգոստոսի 9-ին մի խումբ կամավորների կողմից, ովքեր մտադիր էին ընդլայնել հայկական մշակույթի միջազգային ճանաչելիությունը, նպաստել հայագիտության զարգացմանը, ինչպես նաև Հայաստանում խթանել արևելագիտությունը՝ ի նպաստ միջմշակութային երկխոսության։ Իր իրավաբանական գրանցումն այն  ստացել է 2009 թվականի սեպտեմբերի 1-ին:

 Կազմակերպությունը գործում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, օրենսդրության, այլ նորմատիվ իրավական ակտերի, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի և իր կանոնադրության հիման վրա՝ Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում և արտասահմանյան երկրներում՝ այդ երկրների օրենսդրությանը համապատասխան։

Կառույցի դործունեության սկզբունքներն են օրինականությունը, խտրականության բացառումը, բարեխղճությունը, անդամության կամավորությունը, անդամների շահերի ընդհանրությունը, ինքնակառավարումը և հաշվետվողականությունը:

 Կազմակերպության ղեկավարման բարձրագույն մարմինն է Համաժողովը: Գործադիր կառավարումն իրականացնում է Նախագահը:

Կազմակերպության գործունեության նպատակներ և խնդիրներն են

  • Հայաստանի և հայկական մշակույթի միջազգային ճանաչելիության ընդլայնում Արևելք – Արևմուտք հասարակական երկխոսության հարթակների միջոցով;
  • Արևելքի երկրների /Ասիայի և Աֆրիկայի բոլոր երկրներ, Հարավային Եվրոպա/ և Հայաստանի միջև արդյունավետ մշակութային համագործակցության խթանում։
  • Հայաստանում Արևելքի երկրների մշակույթի հանրայնացում։
  • մշակութային գործունեության իրականացում։
  • մշակութային կյանքի մասին տեղեկատվության հանրայնացում։
  • համակողմանիորեն և ներդաշնակ զարգացած, հայրենասիրության, պետականության և մարդասիրության ոգով դաստիարակված անձի ձևավորում։

Կազմակերպությունը հասանելի է այն անձանց և կազմակերպությունների համար, որոնք պատրաստ են աջակցել հայկական մշակույթի պահպանմանն ու զարգացմանը, արևելյան երկրների հետ Հայաստանի մշակութային կապերի կայացմանը: Կառույցը համագործակցում է պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, միջազգային և օտարերկրյա համանման կազմակերպությունների, ՀՀ-ում գրանցված այլ կազմակերպությունների, ինչպես նաև անհատ անձանց հետ:

2021 թվականի հունվարի դրությամբ կազմակերպությունն ունի շուրջ 30 անդամ։ Նրա ծրագրերին մասնակցում է նաև շուրջ 30 կամավորական։

Ծրագրեր

Անդամակցություն

Կամավորներ

© 2010-2022, OST ARMENIA, "Cultural center of the East" NGO/«Արևելքի երկրների մշակույթի կենտրոն» ՀԿ