ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Հայկական լեռնաշխարհ. Ռելիեֆ
Երկրաբանական կառուցվածք
Սեյսմիկ բնութագիր
Բնական ռեսուրսներ
Ջրագրություն
Կլիմա

ՀԱՅԵՐ

Ծագումն ու կազմավորումը
Ավանդազրույցներ հայերի ծագման մասին
Մարդաբանական բնութագիր
Հայերեն
Ավանդական տարազ
Սփյուռք

 

ՀԱՅԵՐԵՆ

Գրաբար
Միջին (կիլիկյան) հայերեն
Աշխարհաբար

Արևելահայ գրական լեզու
Արևմտահայ գրական լեզու
Բարբառներ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխարհագրական բնութագիր
     Ռելիեֆ
     Սեյսմիկ բնութագիր
     Լճեր. Ջրամբարներ
     Գետեր
     Ստորերկրյա ջրեր
Կլիմա
     Կլիմայի գոտիականություն
Ոչ մետաղային օգտակար հանածոներ
Մետաղային օգտակար հանածոներ
       Սոդքի ոսկու հանքավայր
       Կապանի (Զանգեզուրի) պղնձի հանքավայր
       Ալավերդու պղնձի հանքավայր
       Քաջարանի պղնձամոլիբդենային հանքավայր
Վարչատարածքային բաժանում

ՀՀ մարզեր՝

ՀՀ քաղաքներ՝

Աբովյան‎
Ագարակ
Ալավերդի‎
Ախթալա‎
Այրում
Աշտարակ‎
Ապարան‎
Արարատ
Արթիկ‎
Արմավիր
Արտաշատ‎
Բերդ
Բյուրեղավան‎
Գավառ

Գյումրի‎
Գորիս‎
Դաստակերտ‎
Դիլիջան
Եղեգնաձոր
Եղվարդ
Թալին‎
Թումանյան
Իջևան
Ծաղկաձոր
Կապան‎
Հրազդան
Ճամբարակ‎
Մասիս
Մարալիկ‎
Մարտունի
Մեծամոր‎
Մեղրի‎
Նոյեմբերյան
Նոր Հաճն‎
Շամլուղ‎
Չարենցավան
Ջերմուկ‎
Սիսիան‎
Սպիտակ
Ստեփանավան‎
Սևան
Վաղարշապատ‎
Վայք‎
Վանաձոր
Վարդենիս‎
Վեդի
Տաշիր
Քաջարան‎

Բնակչություն
Պետական խորհրդանշաններ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ (ԼՂՀ)

Աշխարհագրական բնութագիր
      Ռելիեֆ
      Ջրային պաշարներ
Պետական խորհրդանշաններ և վարչատարածքային բաժանում
Բնակչություն

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

–  Հրապարակումներ
Մարդիկ և ճակատագրեր

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ

Բանահյուսություն

Հայ ծիսահմայական բանահյուսություն
Հայ հին առասպելներն ու ավանդությունները
Հայ ժողովրդական վեպ. Էպոս
Հեքիաթներ, առակներ և զվարճապատումներ
Հայ քնարական բանահյուսություն
Ասույթներ (առածներ, ասացվածքներ և հանելուկներ)

Գրականություն

Հայ հին գրականություն (V – VIII դդ.)
Միջնադարյան գրականությունը X-XII դարերում
Միջնադարյան գրականությունը XIII-XVI դդ.
Ուշմիջնադարյան գրականություն (XVI-XVII դդ.)
Լուսավորչականություն և կլասիցիզմ (XVIII-XIX դդ.)

Հայկական ռոմանտիզմ (XIX դ )
Հայկական ռեալիզմ (XIX դ )
Հայկական նեոռեալիզմ և սիմվոլիզմ (XX դ․սկզ.)

Սովետահայ գրականություն  (1921-1989թթ.)
Արդի գրականություն (1991-ից)

Երաժշտություն

Հնագույն երաժշտություն (մինչև V դար
Միջնադարյան երաժշտություն (V- XIV դդ)
Ուշմիջնադարյան երաժշտություն (XIV — XVII դդ)
Նոր ժամանակներ (XVIIդ. — XX դ. սկիզբ)
Հայկական ժողովրդական երաժշտություն 
Սովետահայ երաժշտություն (1921-1991թթ)
Արդի երաժշտություն 

Թատրոն

Հին հայկական թատրոն
Հայկական միջնադարյան  թատրոն
Նոր շրջանի թատրոն (XIX դ. – XX դ. սկիզբ)
Սովետահայ թատրոն (1921-1991 թթ)+ Տ
Հայկական  արդի թատրոն (1991-ից)

Խոհանոց

Հայկական ավանդական ճաշատեսակներ
Լավաշ և թոնիր
Ալկոհոլի օգտագործումն ու կենացները

Կերպարվեստ

Հնագույն կերպարվեստ
Ուրարտական կերպարվեստ
Անտիկ կերպարվեստ
Միջնադարյան քանդակագործություն
Միջնադարյան դեկորատիվ — կիրառական արվեստ
Միջնադարյան որմնանկարչություն և մանրանկարչություն
Հայկական դասական կերպարվեստ
Հայկական կերպարվեստը նոր ժամանակներում

Սովետահայ կերպարվեստ
Հայ արդի կերպարվեստ 

Կինո

Հայկական համր կինո
Սովետական հնչուն կինո (1935—1990 թթ).
Հայկական արդի կինո
 Հայկական վավերագրական կինո
Հայկական մուլտիպլիկացիոն կինո

Հայկական հեռուստատեսային կինո

Կրկես

Հայկական միջնադարյան կրկես
Սովետահայ կրկես + Տ
Հայկական արդի կրկեսը + Տ

Ճարտարապետություն

Հնագույն շրջան (մ.թ.ա V-II հզ.-ներ)
Ուրարտական շրջան (մ.թ.ա.IX-VI դդ)
Անտիկ շրջան (մ.թ.ա IV – մ.թ III դդ.)
Վաղ միջնադար ( IV – VII դդ)
Վաղմիջնադարյան շինարվեստը (IV – VIII դդ)
Բագրատունիների շրջան (VIII-XI դար)
Զաքարյանների շրջան (XII-XIV դար)
Կիլիկյան Հայաստան (XII-XIV դդ)
Ուշ միջնադար (XV–XVIII դդ)
Նոր շրջան (XIXդ. – XX դարի սկիզբ)
Խորհրդայհին շրջան (1921-1988 թթ.)
Արդի  (1991-ից)
Հայկական գլխատուն

Պարարվեստ

Ժողովրդական պարարվեստ
Հայկական ազգային պարեր
Հայկական բալետի ձևավորումը
Խորհրդային շրջանի հայկական բալետ
Հայկական ժամանակակից բալետ 

Տարազ

Տղամարդու տարազ
Կնոջ տարազ

ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Նախնադարյան հասարակություն
Բրոնզեդարյան քաղաքակրթություն
Հայերի.ծագումն ու կազմավորումը
Ավանդազրույցներ հայերի ծագման մասին
Հնագույն պետական կազմավորումները
Ուրարտու (Վանի թագավորություն)
Երվանդունիների գահակալումը
Արտաշեսյանների գահակալումը
Հռոմեական դրածոները Հայոց գահին
Արշակունիների գահակալումը
Մարզպանական և Բյուզանդական Հայաստան
Խալիֆության տիրապետության ներքո
Բագրատունիների գահակալումը
Սելջուկների տիրապետության ներքո
Զաքարյանների գահակալումը
Կիլիկիայի հայկական պետությունը
Մոնղոլների տիրապետության ներքո
Թուրքմենների տիրապետության ներքո
Հայաստանը XV-XVIII դդ.ում
Երևանի խանություն
Հայկական հողերի միացումը Ռուսաստանին
Իրավիճակը Հայաստանում XIX դարի սկզբին
Արևելյան հարցի սրումը և Հայաստանը
Հայաստանի  կյանքը XIX դարի կեսերին
Ազատագրական հոսանքների ծագումը
Աբդուլ Համիդ  II-ի քաղաքականությունը
Հայդուկային շարժում
Հայ – թաթարական ընդհարումները
Հայկական հարցը 1910-ականներին
Հայ ժողովուրդը Առաջին աշխարհամարտում
Մեծ եղեռն
Հայաստանը 1917-թ-ի իրադարձություններում
Հայ-թուրքական պատերազմ և անկախացում
Հայաստանի Հանրապետությունը 1918-1920 թթ.
Հայաստանի խորհրդայնացումը. ՀՍԽՀ
Հայաստանի ինդուստրիալացումը
Երկրորդ աշխարհամարտն ու հայությունը
ՀԽՍՀ-ն 1945-1985 թվականներին
Արցախյան շարժում և Անկախացումը
ՀՀ Ներքին վիճակը 1991-2018թթ
ՀՀ հասարակական – քաղաքական կյանքը 1991-2018թթ.
ՀՀ արտաքին քաղաքականությունը 1991-2018 թթ.

©2013-2021, ostarmenia.com, " Արևելքի երկրների մշակույթի կենտրոն" ՀԿ, “CULTURAL CENTER OF THE EAST” NGO