Հայաստանի Հանրապետության ամեն մի քաղաք յուրահատուկ է և անկրկնելի. 49  քաղաքների բնութագիրը՝ այբբենական կարգով

©2013-2021, ostarmenia.com, " Արևելքի երկրների մշակույթի կենտրոն" ՀԿ, “CULTURAL CENTER OF THE EAST” NGO