Հայաստանի Հանրապետության ամեն մի քաղաք յուրահատուկ է և անկրկնելի. 49  քաղաքների բնութագիրը՝ այբբենական կարգով

© 2010-2022, OST ARMENIA, "Cultural center of the East" NGO/«Արևելքի երկրների մշակույթի կենտրոն» ՀԿ