Հասարակական կազմակերպության մասին

«Արևելքի երկրների մշակույթի կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է 2009թ.-ի օգոստոսին մի խումբ կամավորների կողմից, իրավաբանական գրանցում ստացել նույն թվականի սեպտեմբերի 1-ին:

Կազմակերպության առաքելությունը միտված է պահպանել, զարգացնել և հանրայնացնել հայկական մշակույթը, խորացնել արդյունավետ մշակութային համագործակցությունը` Արևելքի երկրների և Հայաստանի միջև: Իր գործունեությամբ` այն ծանոթացնում է Հայաստանի հանրությանը արևելյան երկրների մշակույթի հետ, ներկայացնում հայկական մշակույթը` Արևելքում:

Կազմակերպությունը հասանելի է այն անձանց և կազմակերպությունների համար, որոնք պատրաստ են աջակցել հայկական մշակույթի պահպանմանն ու զարգացմանը, արևելյան երկրների հետ Հայաստանի հոգևոր կապերի կայացմանը:

Հասարակական կազմակերպության ղեկավարման բարձրագույն մարմինն է Համաժողովը: Կազմակերպության բարձրագույն մարմնի ժողովների միջև ընկած ժամանակահատվածում նրա ոչ բացառիկ իրավասություններն իրականացնում է Համաժողովի կողմից ընտրվող Խորհուրդը: Կազմակերպության գործադիր կառավարումն իրականացնում է Նախագահը: Իր գործունեությունը Կազմակերպությունն իրականացնում է ՀՀ օրենսդրության և իր Կանոնադրության համաձայն:

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

«Արևելքի երկրների մշակույթի կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունն իր առջև գլխավոր նպատակն է դրել պահպանել, զարգացնել և հանրայնացնել հայկական մշակույթը, խորացնել արդյունավետ մշակութային համագործակցությունը` Արևելքի երկրների և Հայաստանի միջև:

Այս նպատակին հասնելու համար Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության տարածքում Կազմակերպությունն իրականացնում է
“Cultural Center of the East”• ՀՀ և ԱՀ տարածքում հայկական մշակույթի պահմանմանը, զարգացմանը և հանրայնացմանը միտված ծրագրեր /համերգներ, փառատոններ, ցուցահանդեսներ, դիտումներ, հեռարձակումներ և այլն/;
• Արևելքին նվիրված միջոցառումներ /համերգներ, ընդունելություններ, ցուցահանդեսներ և այլն/` արևելյան մշակույթը ներկայացնող ակումբների մասնակցությամբ;
• Արևելյան լեզուների դասընթացներ (արաբերեն, պարսկերեն, չինարեն, ճապոներեն և այլն)` մշակութային համագործակցության լեզվական խոչընդոտները հաղթահարելու նպատակով;
• Հայաստանի և արևելյան երկրների մշակույթի մասին տեղեկատվական նյութերի հավաքագրման, մշակման և էլեկտրոնային կայքէջի ու հանրային ցանցերի միջոցով հրապարակման աշխատանքներ;
• մշակութային կապերը զարգացնելու նպատակով` զբոսաշրջության ծրագրեր ինչպես Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի տարածքում, այդպես էլ Հայաստանից դուրս;
• սոցիալապես անապահով խավերի, հատկապես` մանկատներին և ծերանոցներին աջակցող ծրագրեր

ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Կազմակերպության գործունեության ընթացքում իրականացվում են ինչպես երկարաժամկետ հիմնական ծրագրերը, այդպես էլ՝ կարճաժամկետ և միանվագ:

Երկարաժամկետ հիմնական ծրագրերն են մշակութային /երաժշտական, պարային, թատերական/ և կրթական /լեզուների դասընթացներ, գիտական, առողջապահական և այլ ոլորտներին վերաբերյալ դասընթացներ ու սեմինարներ/ նախագծերը:

Կազմակերպությունն իրականացնում է նաև միանվագ նախագծեր, որոնք վերաբերվում են մշակութային տարբեր ոլորտներին` գիտաժողովներ, կրթամշակութային և ժամանցային միջոցառումներ, հրատարակչություն և այլն:

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

 Հասարակական կազմակերպությունն օգնում է տաղանդաշատ երիտասարդներին ներկայացնել իրենց մշակութային ասպարեզում:

Այդ նպատակով Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի տարբեր բնակավայրերում կազմակերպվում են մշակութային միջոցառումներ, որոնց հիմնական մասնակիցներն են հայազգի սկսնակ երաժիշտներն ու պարային խմբերը, մանկատների սաները, ինչպես նաև արևելյան երկրները ներկայացնող մշակութային համույթները:

Հատուկ խնամքի մարդկանց աջակցելու, հանրության հետ սերտորեն ներառելու համար Կազմակերպությունը պարբերաբար կազմակերպում է բարեգործական մշակութային միջոցառումներ, որոնց մասնակցում են ինչպես սկսնակ և սիրողական մակարդակի կատարողներ, այդպես էլ՝ փորձառու կատարողներ և համույթներ:

Կազմակերպությունն իրականացնում է նաև համատեղ միջոցառումներ Հայաստանում արևելյան երկրների դիվանագիտական առաքելությունների հետ՝ նպաստելով մշակութային համագործակցության խորացմանն ու զարգացմանը:

Կազմակերպության փորձագետները մասնակցում են պետական և մասնավոր տարբեր ծրագրերի: Մանսավորապես՝ մեր մասնագետներն իրենց ներդրումն ունեցան նաև հայկական առաջին Zangi.com սոցցանցային հավելվածի ստեղծմանը:

 ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

«Արևելքի երկրների մշակույթի կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը գործում է անդամավճարների, նվիրատվությունների և հովանավորչության, ինչպես նաև ՀՀ օրենդրությամբ թույլատրելի ֆինանսական այլ միջոցներով՝ երաշխավորելով ֆինանսական հնարավորությունների թափանցիկ օգտագործումը:

Կազմակերպությունը նախագծեր է ընտրում մրցույթային հիմունքներով, որպեսզի ապահովի ֆինանսական միջոցների օգտագործման բարձր արդյունավետությունը:

Նախագծերի ֆինանսավորումն իրականացվում է հովանավորչության միջոցով, ընդ որում` նախագիծը կարող է ունենալ մի քանի հովանավորներ: Հովանավորների ֆինանսական օգնության մասին ազդարարվում է Կազմակերպության տեղեկատվական համակարգի միջոցով, ներկայացվում է ծրագրերի իրականացման կամ միջոցառումների ժամանակ և առնչությամբ:

«Արևելքի երկրների մշակույթի կենտրոն» հասարակական կազմակերպության բոլոր նախագծերն ու միջոցառումներն իրականացվում են բացարձակապես բարեգործական նպատակներով:

 ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 Ընթերցողներն ամբողջ աշխարհից, ինչպիսին դուք եք, հնարավոր են դարձնում ostarmenia.com – ի աշխատանքը: Մեզ պետք է ձեր աջակցությունը՝ Հայաստանի, հայերի և հայկական մշակույթի մասին որակյալ ևհետաքրքիր լրագրություն մատուցելու, այն տարբեր լեզուներով աշխարհին ներկայացնելու համար:

 Ձեր աջակցությունը էական նշանակություն ունի մեր խմբագրության անձնակազմը պահպանելու համար: Յուրաքանչյուր ներդրում, որքան էլ լինի՝ մեծ թե փոքր, արժեքավոր է մեր ապագայի համար:

 Կարող եք ունենալ Ձեր ներդրումը՝ փոխանցում կատարելով հետևյալ բանկային հաշվին

Բանկային Տվյալները.
ՀՀ դրամով նվիրատվության կատարելու համար
Ստացողի անուն` «Արևելքի երկրների մշակույթի կենտրոն» ՀԿ
Ստացողի ՀՎՀՀ: 01568387
Ստացողի hաշվի համար` 220483350462000 AMD
Շահառուի բանկի անունը : «ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ , Երևան, Հայաստան
Վճարման նպատակը՝  նվիրատվություն

 

 ՄԵՐ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

©2013-2021, ostarmenia.com, “CULTURAL CENTER OF THE EAST” NGO