Սա ՀԱՅԱՍՏԱՆՆ է՝ – հազար գաղտնիքների երկիր և մարդկային հիշողության նախահայրենիք։

 Հայկական յուրօրինակ մշակույթի արմատները սկիզբ են առնում դարերի խորքից՝ այն դարձնելով եզակի կամուրջ քաղաքակրթությունների և ժողովուրդների միջև:

 Հայ ազգի անպարտելի հավատն ու հոգևոր կայունությունը օգնեցին նրան առանձնահատուկ տեղ զբաղեցնել համաշխարհային մշակութային ժառանգության գանձարանում:

Որտե՞ղ է գտնվում Հայաստանը

 Երկիրը գտնվում է Արևմտյան Ասիայի հյուսիսային սահմանին՝ Հայկական լեռնաշխարհում: Հյուսիսից այն սահմանակից է Կովկասին և Սև ծովի ավազանին, արևելքից `Իրանին, հարավից` Միջագետքին և արևմուտքից`Փոքր Ասիային:

 «Հայկական լեռնաշխարհ»-ն աշխարհագրական ձևույթ է: Այստեղ է, որ տեղի է ունեցել հայ ազգի կազմավորումը և կերտվում է նրա պատմությունը: Լեռնաշխարհն այսօր ընդգրկում է Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը, ինչպես նաև Թուրքիայի, Իրանի և Ադրբեջանի և Վրաստանի հարակից տարածքների մի մասը: Մանրամասն

Ովքե՞ր են հայերը

 

 Հայերը հնագույն ազգերից են, որոնք առաջացել և մինչև մ.թ.ա. VI դարը ձևավորվել են Արևմտյան Ասիայում՝ Հայկական լեռնաշխարհի տարածքում: Դրանք պատկանում են արիական (եվրոպեոիդ) ռասայի արմենոիդ տիպին: Հայոց լեզուն պատկանում է հնդեվրոպական ընտանիքին:

 Հայերն անցան ազգի զարգացման բոլոր փուլերը ՝ սկսած նախնդարյան հասարակության համակարգից մինչև կապիտալիզմ և սոցիալիզմ, ստեղծեցին իրենց սեփական պետականությունը: Պատմական ամենադժվար փորձությունները հայերին (մոտ 14 միլիոն) ստիպեցին սփռվոլ գրեթե ամբողջ աշխարհով։ Մանրամասն

Ինչո՞վ է տարբերվում հայկական մշակույթը

Instagram (https://www.instagram.com/p/CIlnpA2sRxJ/?igshid=ocqmg8qhgrl8)<br /> @nar3k

 Հայկական մշակույթը բարդ և ճկուն համակարգ է: Այստեղ հայ ազգի դարավոր ավանդույթները միաձուլվեցին Հին Մերձավոր Արևելքի և Արևելյան քրիստոնեության քաղաքակրթությունների տարրերի հետ: Հատուկ ազդեցություն ունեցան նաև այն ժողովուրդները, որոնց հետ հայերը անմիջական կապի մեջ էին մտել:

 Հայերի մշակույթը եզակի է նրանով, որ պատմական պատճառներով այն զարգացել է ոչ միայն իր հայրենիքում, այլև Սփյուռքում, որտեղ միավորում և պահպանում է ազգի ինքնությունը լեզվով, ավանդույթներով և հավատքով: Մանրամասն

                                                                                                                        /Photo: nar3k /             

Ինչպիսի՞ն է հայոց պատմությունը

 Հայ ազգի պատմությունն ընգրկում է շուրջ հինգ հազարամյայ։ Դրա բովանդակային առանցքը հայկական պետականության պատմությունն է։

 Աշխարհագրական դիրքի առանձնահատկությունները Հայաստանին ներգրավել են աշխարհի կարևորագույն գործընթացների մեջ: Արևելքն ու Արևմուտքը կապող ամենակարևոր տնտեսական և ռազմական ուղիներն անցնում էին Հայկական լեռնաշխարհով: Նման շահեկան դիրքը գայթակցում էր բազմաթիվ նվաճողների: Նրանցից ոմանք ունեցան աղետալի ազդեցություն, բայց չկարողացան կոտրել ազգի անպարտելի հավատն ու հոգևոր կայունությունը:

Քանի՞ տարեկան է հայկական պետականությունը

 Հայկական լեռնաշխարհում առաջին պետական կազմավորումների համախմբումը տեղի է ունեցել XV-XII դարերում: Արդեն մ.թ.ա. X դարից՝ այստեղ ձևավորվել է ամենահին միավորված հայկական պետությունը ՝ Հայկյան Այրարատյան թագավորությունը: IX-IV դարերում ձևավորվել է հինմերձավորարևելյան տիպի հայկական պետականությունը (Ուրարտու, Երվանդունիների Հայկական թագավորություն), իսկ մ.թ.ա. III դարից՝  հելլենիստական (Արտաշեսյանների Մեծ Հայք):

 III-IV դարերի սահմանագծին Արշակունիների Մեծ Հայքի թագավորությունը սոցիալ-տնտեսական տեղաշարժերի արդյունքում աստիճանաբար վերածվել է ֆեոդալական միապետության: Դասական ֆեոդալական միապետությունները Բագրատունիների թագավորությունն ու Կիլիկյան հայկական պետություններն են:

 Որպես Առաջին աշխարհամարտի հետևանք ավելի քան հինգդարյա դադարից հետո վերականգնվել է հայկական պետականությունը: 1918-ի մայիսին ծնվել է Հայաստանի Հանրապետությունը, որում սահմանվել է կառավարման խորհրդարանական ձևը: 1920-ի դեկտեմբերին տեղի է ունեցել Հայաստանի խորհրդայնացումը: 1991-ի սեպտեմբերի 23-ին անկախության հռչակումից հետո հաստատվել է կառավարման նախագահական ձևը: 2018-ին Հայաստանի Հանրապետությունը կրկին անցել է կառավարման խորհրդարանական ձևին:

1991-ի սեպտեմբերի 2-ին հռչակվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը (Արցախ): Երկրորդ հայկական պետությունը, որը չի ճանաչվել համաշխարհային հանրության կողմից, ընտրել է նախագահական կառավարման ձևը։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐՑԱԽ

Հայկական խոհանոց

©2013-2021, ostarmenia.com, “CULTURAL CENTER OF THE EAST” NGO