Σχετικά με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση

 “Πολιτιστικό Κέντρο Ανατολικών” Μη Κυβερνητική Οργάνωση πολιτών της Δημοκρατίας της Αρμενίας,είναι ένας μη εμπορικός οργανισμός με το καθεστώς ενός μη εμπορικού οργανισμού με σκοπό την ικανοποίηση των μη θρησκευτικών, μη υλικών  αναγκών ξένων πολιτών, απάτριδων. 

 Η δραστηριότητα της μη κυβερνητικής οργάνωσης στοχεύει στη διατήρηση, ανάπτυξη και δημοσιότητα του Αρμενικού πολιτισμού μέσω του διεθνούς διαλόγου.

 Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση  ιδρύθηκε στις 9 Αυγούστου 2009 από μια ομάδα εθελοντών, οι οποίοι σκόπευαν  να επεκτείνουν  τη διεθνή αναγνώριση του Αρμενικού πολιτισμού, να προωθήσουν  την ανάπτυξη της Αρμενιολογίας, όπως επίσης το πως να προωθηθεί η αρχαιολογία στην Αρμενία υπέρ του διαπολιτισμικού διαλόγου. Έλαβε τη νόμιμη εγγραφή της την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

 Ο οργανισμός λειτουργεί σύμφωνα με το Σύνταγμα, τη νομοθεσία και άλλες κανονιστικές νομικές πράξεις της Δημοκρατίας της Αρμενίας,με βάση τους διεθνείς χάρτες της Δημοκρατίας της Αρμενίας, σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας της Αρμενίας, και σε ξένες χώρες, σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτών των χωρών.

 Οι αρχές της δομής είναι η νομιμότητα, η μη διάκριση, η τιμιότητά, η εθελοντική συμμετοχή, τα κοινά συμφέροντα των μελών, η αυτοδιοίκηση και η λογοδοσία.

 Το ανώτατο διοικητικό όργανο του οργανισμού είναι το Συνέδριο. Η εκτελεστική διαχείριση πραγματοποιείται από τον Πρόεδρο.

Οι στόχοι και τα προβλήματα της υπάρξεις του Οργανισμού είναι:

  • Επέκταση της διεθνούς αναγνώρισης της Αρμενίας και Αρμενικού πολιτισμού στην Ανατολή -Δύση μέσω του δημόσιου διαλόγου σε διάφορες πλατφόρμες.
  • Προώθηση της αποτελεσματικής πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Ανατολής / Ασίας, όλων των χωρών της Αφρικής, Νότιας Ευρώπης / και Αρμενίας.
  • Δημοσίευση του πολιτισμού των ανατολικών χωρών στην Αρμενία.
  • Υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
  • Διάδοσή πληροφοριών σχετικά με την πολιτιστική ζωή.
  • Σχηματισμός ενός ατόμου που έχει αναπτυχθεί πλήρως και αρμονικά, ανατρέφεται στο πνεύμα του πατριωτισμού, της κρατικής κατάστασης και της ανθρωπότητας.

 Είναι διαθέσιμος για ιδιώτες και Οργανισμούς που είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν τη διατήρηση και ανάπτυξη του Αρμενικού πολιτισμού, τη δημιουργία πολιτιστικών δεσμών της Αρμενίας με τις ανατολικές χώρες. Συνεργάζεται με φορείς δημόσιας διοίκησης, τοπικούς φορείς αυτοδιοίκησης, παρόμοιους διεθνείς και ξένους οργανισμούς, άλλους οργανισμούς που είναι εγγεγραμμένοι στη Δημοκρατία της Αρμενίας, καθώς και με ιδιώτες. 

 Από τον Ιανουάριο του 2021, ο οργανισμός έχει περίπου 30 μέλη και περίπου 30 εθελοντές συμμετέχουν στα προγράμματά του.

Μεταφράστρια: Τατέβ Αμπραχαμιάν

 

Πώς πραγματοποιείται ο εθελοντισμός;

 

© 2010-2022, OST ARMENIA, "Cultural center of the East" NGO/«Արևելքի երկրների մշակույթի կենտրոն» ՀԿ