OST Armenia
  • Welcome to the official web-site of the Non – Governmental Organization “Cultural center of the East”.
  • Բարի գալուստ «Արևելքի երկրների մշակույթի կենտրոն» հասարակական կազմակերպության պաշտոնական կայքէջ:
  • Добро пожаловать на официальный сайт ОО «Центр Культуры Востока».

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

 Քաղաքակրթությունների խաչմերուկում գտնվող Հայաստանը իր հազարամյակների խորքից եկող պատմությամբ կարողացել է իր ուրույն տեղը զբաղեցնել համաշխարհային ժառանգության գանձարանում իր մշակույթով, որը ոչ միայն  դարձել է հայ ազգի ինքնության նեցուկ, այլև՝ միջազգային փոխառնությունների հարթակ: Այսօր այն ներկայանում է 100-ամյա Հայաստանի Հանրապետութքյամբ և դերևս միջազգայնորեն չճանաչված հայկական երկրորդ պետականությամբ՝ Արցախով: »»»

Հայաստանի Հանրապետություն

 Հայաստանի Հանրապետությունը հազարամյակների պետականությամբ և 100-ամյա պառլամենտական ավանդույթներով 27-ամյա ինքնիշխան երկիր է՝ իր ուռույն կառավարական համակարգով և պետականաշինության ուղեծրով: »»»

Արցախ

 Հայկական երկրորդ հանրապետությունը՝ Արցախը պատմականորեն հանդիսացել է Հայաստանի անբաժան աշխարհներից մեկը: Այն անցյալի ու ներկա ժամանակի խտացումն է՝ պատմական Տիգրանակերտ քաղաքից մինչև Ստեփանակերտի Վերածննդի հրապարակ:  »»»

Հայեր 

 Հայերը Մերձավոր Արևելքի հնագույն ազգերից են, պատկանում են մարդկության եվրասիական (եվրոպեոիդ)  ռասայի արմենոիդ (առաջավորասիական) տիպին: Մայրենի լեզուն հայերենն է, որը հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի ուրույն ճյուղ է։ »»» 

Պատմություն    

 Հայոց պատմությունը մաքառումների ու արարումների հինգհազարամյա տարեգրություն է: Այն  աշխարհակալ պետություններից մինչև ազատագրական պոռթկումով օտարերկրյա լծի դեմ դուրս եկած գավառի, բարեկեցությունից ցեղասպանություն տեսած էթնոսի կենսագրությունն է: »»»

Մշակույթ

 Դարեր շարունակ լինելով քաղաքակրությունների խաչմերուկում՝ հայ ժողովուրդը ստեղծել է ինքնատիպ մշակույթ, որն իր արժանի տեղն ու ազդեցությունն ունի համամարդկային գանձարանում:»»» 

ՀՀ մարզեր

 Հայաստանում հանդիպում են և միահյուսվում պատմական բոլոր ժամանակաշրջանները. 7500-ամյա աստղադիտարանից, հնագույն գինու զիդանից՝ մինչև բարձրագույն տեխնոլոգիաների կենտրոններ ու տարաբնույթ թանգարաններ:  »»» 

ՀՀ քաղաքներ

 ՀՀ տարածքում գտնվում է 49 ինքնատիպ քաղաք, որտեղ ապրում երկրի բնակչության 64,3%-ը: Յուրաքանչուր քաղաքային բնակավայր հետաքրքիր է իր պատմական և մշակութային ժառանգությամբ:  »»»

 Հուշարձաններ

 Հայկական հուշարձանները դարերի խորքից հնչող քարեղեն աղոթք են: Հայաստանը հարուստ է իր տարածքով սփռված բազմաթիվ կոթողներով, որոնցից շատերը ներառված են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակում: »»»

© "Cultural Center of the East" NGO; Yerevan 2010-2019 © «Արևելքի երկրների մշակույթի կենտրոն» ՀԿ, Երևան 2010-2019 | Powered by Vansteam