OST Armenia
  • Welcome to the official site of the Non – Governmental Organization “Cultural center of the East”.
  • Բարի գալուստ «Արևելքի երկրների մշակույթի կենտրոն» հասարակական կազմակերպության պաշտոնական կայքէջ:
  • Добро пожаловать на официальный сайт ОО «Центр Культуры Востока».

Search results for "-%2525D1%252581%2525D0%2525B8%2525D1%2525803/page/7/UCShUGvj7HuSBMLC8Peok-hA/UCShUGvj7HuSBMLC8Peok-hA/UCShUGvj7HuSBMLC8Peok-hA/page/8/UCShUGvj7HuSBMLC8Peok-hA/page/3/UCShUGvj7HuSBMLC8Peok-hA/page/5/UCShUGvj7HuSBMLC8Peok-hA/page/2/UCShUGvj7HuSBMLC8Peok-hA"

Akhtala

Akhtala

The city Akhtala is located on the left bank of Debed river. Distance from provincial center is 62 km and from Yerevan 186 km. Read more

Agarak

Agarak

Agarak was founded in 1949 but it has been known as a city since 1995. It is considered the southern end of Armenia as it is located on the left bank... Read more

Abovyan

Abovyan

Аbovyan until 1961 was known as Elar. It is a city, located 18 km northeast of Yerevan, within the Kotayk region on the height of 1360 meters above th... Read more

© "Cultural Center of the East" NGO; Yerevan 2010-2019 © «Արևելքի երկրների մշակույթի կենտրոն» ՀԿ, Երևան 2010-2019 | Powered by Vansteam